حامد جعفری | پادکست دیالوگ مقالات.

قسمت پانزدهم | مصاحبه با سپهر محمدی، مدیرعامل مجموعه همگرا

قسمت چهاردهم | مصاحبه با رامین صدیقی، موسس نشر هرمس

Pashootan Pourpezeshk پشوتن پورپزشک

قسمت سیزدهم | مصاحبه با پشوتن پورپزشک، مدیرعامل اسبق بامیلو

Seyed Jamal Sadatian سید جمال ساداتیان

قسمت دوازدهم | مصاحبه با سید جمال ساداتیان، تهیه کننده سینما

Roxanne Varza رکسانا ورزا

قسمت یازدهم | مصاحبه با رکسانا ورزا، مدیر استیشن اف

مهناز میلانی Mahnaz Milani

قسمت دهم | مصاحبه با مهناز میلانی، مدیر برنامه مهندسی اپل

دکتر محمدجعفر محلاتی Dr. Mohammad Jafar Mahallati

قسمت نهم | مصاحبه با دکتر محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد

مهدی نایبی - الوپیک

قسمت هشتم | مصاحبه با مهدی نایبی، مدیر عامل الوپیک

سایدبار کناری