حامد جعفری | پادکست دیالوگ مقالات.

قسمت پنجم | سید احمد معین شیرازی (پیکاسو)، قهرمان کیک بوکسینگ جهان

رضا غیابی، فرصت آفرین Reza Ghiabi - Oppmkr

قسمت چهارم | رضا غیابی، فرصت آفرین

سید حسین نبوی - پادکست دیالوگ - S. Hossein Nabavi

قسمت اول | مصاحبه با سید حسین نبوی – هم موسس جیبیت و ایلیا

سایدبار کناری